Архіви категорій: Дирекція

Васильківський Анатолій Олегович

Художній керівник-директор Національного камерного ансамблю «Київські солісти» (призначений 01.02.2017 , за результатами конкурсу, розпорядженням №02-П керівника Державного управління справами І.Куцика).

Народився у м.Черкаси 01.06.1978

Освіта повна вища: Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського, у 2003 р., спеціальність «Музичне мистецтво», кваліфікація викладач, артист оркестру, артист камерного ансамблю (альт). Учасник майстер-класів А.Томбоулі та І.Будінштейна у м.Люнебург (Німеччина).

08.2008 – 02.2017 – артист першої категорії, артист вищої категорії НКА «Київські солісти» 12.2010 – 02.2017 – голова первинної профспілкової організації НКА «Київські солісти»

Громадянство України з 1992 р.

Володіння мовами – українська, російська, англійська

 

 

 

 

Передерій Олена Євгенівна

Народилася у Харкові.

Закінчила  Київську державну консерваторію ім.П.І.Чайковського, Київський державний інститут культури ім.О.Корнійчука.

Додаткова освіта:

– Курси з підвищення кваліфікації  по програмі «Менеджмент артистів класичної музики» USAID,  Філадельфія, США;

– Вища школа реклами, іміджмейкінгу та зв`язків з громадськістю (ПР) . Київський національний унівеситет ім.Т.Шевченка;

– Курси за програмою створення радіо каналів і політики продажу при «Євроньюс-Україна».

Має суміжні авторські права створеного проекту “Міжнародний музичний  фестиваль “Володимир Крайнєв запрошує””(1995-2000).

Працювала виконавчим директором  в Міжнародному Фонді Володимира Крайнєва (1995 – 2001), заступником директора в Українському Центрі творчості дітей та юнацтва  (1991 – 1995) , піар – директором  в Міжнародному благодійному фонді «Українське виконавське мистецтво» (2008 – 2013).

У Національному камерному ансамблі працює з 2001 року.

 

Коберник Ірина

Народилася у Києві.

Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім.І.Карпенка-Карого за спеціальністю “театрознавство” (спеціалізація “організація, планування та управління театральною справою”), червоний диплом.

1980-1982, 1987-1988 – інспектор відділу кадрів, бухгалтер Київського театру опери і балету ім.Т.Г.Шевченка;

1988-1992 – старший консультант творчого відділу Правління Спілки театральних діячів України;

1992-2013 – провідний методист Будинку актора.

У Національному камерному ансамблі “Київські солісти” працює з жовтня 2013 року.

Основні документи

Згідно Розпорядження керівника Державного управління справами І.Куцика від 31.03.2017р. №  94 “Про порядок оприлюднення інформації про діяльність державних підприємств, установ, що перебувають в управлінні Державного управління справами…”, публікуємо основні документи  статутної діяльності НКА “Київські солісти” – поточні та попередні

положення 2011р.-стор.1

положення -_2

положення -3

положення – 4

положення – 5

положення – 6

 

Звіти про діяльність

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» здійснює свою діяльність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456 «Про створення Державного камерного ансамблю «Київські солісти», Закону України від 14.12.2010 р  № 2778-VI “Про культуру”, Указу Президента України від 03.02.2010 № 95/2010 ”Про надання державному камерному ансамблю ”Київські солісти» статусу національного” , Постанови Кабінету  Міністрів  України від 26.06.95    № 456, установчих документів та затверджених планів роботи на  рік.

Звіт керівника 2017

фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва та про фінансові результати станом на 31.03.2018 р.

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 р

Фінансовий звіт та звіт про фінансові результати за 2017 рік

баланс та звіт про фінансові результати за 9 місяців 2017 р.

Баланс та звіт про фінансові результати за І півріччя 2017 р

Аудиторський висновок річної фінансової звітності за 2016

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства

Баланс_станом_на_31_березня_2017_року

Звiт_про_фiнансовi_результати_за_1_квартал_2017_року

Баланс_за_2016_рiк

Звiт_про_власний_капiтал_за_2016_рiк

Звiт_про_рух_коштiв_за_2016_рiк

Звiт_про_фiнансовi_результати_за_2016_рiк

Примiтки_до_рiчноi_фiнансовоi_звiтностi_за_2016_рiк

Фінансова_звітність_станом_на_31_березня_2016_року

Фінансова_звітність_станом_на_30_червня_2016_року

Фінансова_звітність_станом_на_30_вересня_2016_року

Фiнансова_звiтнiсть__за_2015_рiк

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_31_березня_2015_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_червня_2015_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_вересня_2015_року

Фiнансова_звiтнiсть__за_2014_рiк

Фiнансова_звiтнiсть_за_1_квартал_2014_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_вересня_2014_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_червня_2014_року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис істотних передбачуваних факторів ризику

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, господарського товариства та заходи щодо управління такими ризиками:

Основний ризик, який може вплинути на результати діяльності Національного камерного ансамблю “Київські солісти” –  можливість відсутності фінансування.