Звіти про діяльність

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» здійснює свою діяльність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456 «Про створення Державного камерного ансамблю «Київські солісти», Закону України від 14.12.2010 р  № 2778-VI “Про культуру”, Указу Президента України від 03.02.2010 № 95/2010 ”Про надання державному камерному ансамблю ”Київські солісти» статусу національного” , Постанови Кабінету  Міністрів  України від 26.06.95    № 456, установчих документів та затверджених планів роботи на  рік.

Balans ta fin_rezultati za 9 mic

Balans ta fin_rezultaty za 6 misiatsiv 2023

Balans ta fin rezultaty I kv 2023

Zvit_nezalezh_audytora_2022

Balans ta fin rezultaty 2022

Balans ta fin_rezultaty 9 mis 2022

Balans ta fin_rezultaty za 6 misiatsiv 2022

Balans ta fin_rezultaty za I kvartal 2022

Zvit_audytora

Balans_fin.rezultaty_rik2021

Balans_fin.rezultaty_9_misiatsiv2021

Balans_fin.rezultaty_6_misiatsiv2021

Balans_fin.rezultaty_I_kvartal2021

Zvit_kerivnyka 2020

Audytorskyi vysnovok 2020

Balans ta fin_rezultaty za 9 misiatsiv 2020

Balans ta fin_rezultaty za 6 misiatsiv 2020

Balans ta fin_rezultaty za I rvartal 2020

Zvit_kerivnyka 2019

Balans ta fin_rezultaty za 2019

аудиторський звіт 2019

Balans ta fin_rezultaty 9 misiatsiv 2019

Balans ta fin_rezultaty za 1 pivrichia 2019

Balans ta fin_rezultaty za 1 kvartal 2019

Zvit_kerivnyka 2018

Audytorsky vysnovok finansovoi zvitnosti za 2018

Balans ta zvit pro fin_ rezultaty 2018

Balans ta zvit pro fin_rezultaty 30_06_2018

Zvit kerivnyka 2017

Finzvit subiekta malogo pidpryemnyztva ta fin_rezultaty 31_03_2018

Zvit nezalezhnogo audytora_richna fin_zvitnist 31_12_2017

Fin_zvit ta zvit pro fin_rezultaty 2017

Balans ta zvit pro fin_rezultaty za 9 misiatsiv 2017

Balans ta zvit pro fin_rezultaty za 1 pevrichia 2017

Аудиторський висновок річної фінансової звітності за 2016

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства

Balans stanom 31_03_2017

Zvit pro fin_rezultaty za 1 kvartal 2017_

Баланс_за_2016_рiк

Звiт_про_власний_капiтал_за_2016_рiк

Звiт_про_рух_коштiв_за_2016_рiк

Звiт_про_фiнансовi_результати_за_2016_рiк

Примiтки_до_рiчноi_фiнансовоi_звiтностi_за_2016_рiк

Фінансова_звітність_станом_на_31_березня_2016_року

Фінансова_звітність_станом_на_30_червня_2016_року

Фінансова_звітність_станом_на_30_вересня_2016_року

Фiнансова_звiтнiсть__за_2015_рiк

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_31_березня_2015_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_червня_2015_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_вересня_2015_року

Фiнансова_звiтнiсть__за_2014_рiк

Фiнансова_звiтнiсть_за_1_квартал_2014_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_вересня_2014_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_червня_2014_року