Звіти про діяльність

Національний камерний ансамбль «Київські солісти» здійснює свою діяльність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456 «Про створення Державного камерного ансамблю «Київські солісти», Закону України від 14.12.2010 р  № 2778-VI “Про культуру”, Указу Президента України від 03.02.2010 № 95/2010 ”Про надання державному камерному ансамблю ”Київські солісти» статусу національного” , Постанови Кабінету  Міністрів  України від 26.06.95    № 456, установчих документів та затверджених планів роботи на  рік.

Баланс та фінансові результати за 9 місяців 2019 року

Баланс та фінансові результати за І півріччя 2019 року

Баланс та фінансові результати за І квартал 2019 року

Аудиторський висновок фінансової звітності за 2018 рік

Баланс та фінансові результати  за 2018

Баланс та звіт про фінансові результати станом на 30_06_2018

Звіт керівника 2017

фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва та про фінансові результати станом на 31.03.2018 р.

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 р

Фінансовий звіт та звіт про фінансові результати за 2017 рік

баланс та звіт про фінансові результати за 9 місяців 2017 р.

Баланс та звіт про фінансові результати за І півріччя 2017 р

Аудиторський висновок річної фінансової звітності за 2016

Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства

Баланс_станом_на_31_березня_2017_року

Звiт_про_фiнансовi_результати_за_1_квартал_2017_року

Баланс_за_2016_рiк

Звiт_про_власний_капiтал_за_2016_рiк

Звiт_про_рух_коштiв_за_2016_рiк

Звiт_про_фiнансовi_результати_за_2016_рiк

Примiтки_до_рiчноi_фiнансовоi_звiтностi_за_2016_рiк

Фінансова_звітність_станом_на_31_березня_2016_року

Фінансова_звітність_станом_на_30_червня_2016_року

Фінансова_звітність_станом_на_30_вересня_2016_року

Фiнансова_звiтнiсть__за_2015_рiк

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_31_березня_2015_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_червня_2015_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_вересня_2015_року

Фiнансова_звiтнiсть__за_2014_рiк

Фiнансова_звiтнiсть_за_1_квартал_2014_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_вересня_2014_року

Фiнансова_звiтнiсть_станом_на_30_червня_2014_року