Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 р