Аудиторський висновок річної фінансової звітності за 2016 рік (1)