Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства